ἀγερρακάβος

ἀγερρακάβος
Grammatical information: m.
Meaning: σταφυλή H.
Other forms: ἀγγεράκομον σταφυλήν H. ; ἀγράκαβος σταφυλή Η.
Origin: PG [a word of Pre-Greek origin]
Etymology: Latte rejects two of these forms (how to decide which?), as does Fur. 221. I think this is not allowed. The word is anyhow Pre-Greek, like many words concerning wine (e.g. ἀρασχάδες); note the element -αβ-. The -ε- is a prop vowel, Fur. 378ff. (thus these forms are real forms); variation α\/ο and β\/μ are well known (thus these are not mistakes); the γγ may be prenasalization, one of the clearest characteristics of Pre-Greek words (thus the form is real).
Page in Frisk: --

Greek-English etymological dictionary (Ελληνικά-Αγγλικά ετυμολογική λεξικό). . 2010.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.